STROMY V LESE SI POMÁHAJÍ

Sobota v 17:17 |  různé - k zamyšlení
.
.
Stromy v lese se dorozumívají pod povrchem.
Na letošní konferenci prestižní iniciativy TED v kalifornském Long Beach, na níž vědci, umělci, politici či byznysmeni prezentují "myšlenky, které stojí za šíření" (v říjnu se bude taková konference konat i v Praze), vystoupila i bioložka Suzanne Simardová z kanadské Univerzity Britské Kolumbie. Již několik desetiletí se specializuje na ekologii lesa a představila svá - pro řadu lidí šokující - zjištění.

Les žije pod povrchem

"Stromy jsou základem lesa, ale les, to je mnohem víc, než vidíte očima," řekla. "Pod povrchem je další svět nekonečných biologických cest, které spojují jednotlivé stromy a umožňují jim komunikovat mezi sebou."

Simardová svými pokusy zjistila, že stromy v lese tvoří složitý propojený komplex schopný komunikace a vzájemné pomoci, řízený tzv. mateřskými stromy. Jednotlivé stromy tak v rozporu se všeobecným přesvědčením nesoupeří o "místo na slunci", ale spolupracují - posílají si instruktážní i varovné signály a v rámci skupin kolem mateřských stromů se navzájem zásobují potřebnými živinami jako uhlíkem, vodou, dusíkem či fosforem.

"Stromy v lese jsou skutečně jako lidské či jiné živočišné společenství, tvoří rodiny a příbuzenské svazky," prohlásila.

Organizační centra

Jedním z nejpřekvapivějších zjištění Simardové je existence již zmíněných mateřských stromů a jejich role v komunitě stromů. Jde převážně o zralé, starší stromy, fungující jako - antropocentricky řečeno - lokální organizační centrum, jakýsi místní úřad.

Dohlíží na stromy, které jsou na ně napojeny, obstarává výživu semenáčkům a pomáhá jim překonat nemoci, napadení škůdci či přežít nepříznivé podmínky. Ideální prostředí pro jejich růst je různorodé společenství druhů i genotypů (souhrn genetických informací v DNA, jež se i v rámci stejného druhu mírně liší).

Zdravý les přežije, i když vykácíte jeden nebo dva mateřské stromy, ale je tu hranice.Suzanne Simardová

"Lesy jsou komplexní systémy s mimořádnou schopností sebeuzdravení," zdůraznila Simardová s tím, že její poznatky o fungování lesních celků by měly sloužit k přehodnocení současného pohledu na les. Je podle ní třeba nepohlížet na les jen jako na zdroj dřeva a ani jako na oblast rekreace. Dokonce ani chápání lesa jako ekologického celku s klimatickými a biologickými funkcemi není podle ní dostatečné.

Jediný strom rozhodne o lese

"Mateřský strom může být v jednom lese propojen se stovkami dalších stromů," upřesnila Simardová. Nepřímo poukázala na problém tzv. výběrového kácení v druhově bohatých lesích, jako jsou deštné pralesy v Amazonii. Jejich mimořádně bohatá biodiverzita s sebou nese i problém hraniční vzdálenosti jedinců stejného druhu. Jestliže je takový strom pokácen, síť se naruší a vzájemný vztah je nenávratně přerušen, což může ohrozit existenci druhu.

"Zdravý les přežije, i když vykácíte jeden nebo dva mateřské stromy, ale je tu hranice," uvedla. "Pak hrozí, že když porazíte jediný další strom, celý systém se zhroutí a les kolabuje."

Klíčem ke komunikaci a společným aktivitám stromů v lese je mycelium čili podhoubí. To je systém mikroskopických vláken, hyfů, které tvoří vlastní tělo houby. To, co běžně za houbu označujeme, je jen plodnice, sloužící k rozmnožování.

Mycelium roste pod povrchem a jeho velikost je vzhledem ke struktuře prakticky nezměřitelná, může zabírat desítky i stovky čtverečních metrů.


To, co označujeme za houby, je jen jejich plodnice - vlastní houba zůstává pod povrchem.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Paul Stamets, významný mykolog a propagátor bioremediace (léčení pomocí živých organismů), přirovnal mycelia k přírodnímu internetu. Podle Simardové ale jde spíš o společný cévní a nervový systém lesa.

Zelené matky hlídají své děti

"Všichni milujeme své děti a víme, že to platí i o zvířatech," uvedla Simardová svou přednášku na konferenci TED. "A já jsem si položila otázku: Může své potomky milovat i Douglasova jedle? Abych se dozvěděla odpověď, začala jsem před dlouhými lety experimentovat."

Ekoložka vysadila v kanadských horách pokusný lesík osmi desítek stromů, převážně Douglasových jedlí a bříz, k nimž přimíchala několik jedinců dalších druhů. K mateřským stromům, obklopeným vlastními semenáčky, zasadila i mladé jedličky, pocházející z jiného lesa.

"Mateřské stromy své 'děti' poznaly. Obklopily je hustší a bohatší mykorhizní sítí (symbiotické soužití kořenových vláken a hub), jejímž prostřednictvím svým semenáčkům dodávaly více uhlíku, a dokonce i za cenu omezení vlastního růstu, aby semenáčkům zajistily více prostoru k jejich růstu," zjistila Simardová. Podle ní mateřské stromy, jestliže jsou napadeny, zraněny či se blíží doba jejich přirozeného zániku, předávají potomkům informace a zkušenosti.

"Použili jsme izotopy ke sledování přenosu uhlíku z umírajícího mateřského stromu - putoval kmenem do kořenů a k potomkům. Nejen uhlík, ale i obranné signály. A změřili jsme, že tyto dvě činnosti mateřského stromu zvýšily odolnost mladých stromků vůči stresům. Mohu tedy prohlásit, že stromy skutečně mluví," shrnula.
.
foto z http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/clanky/13253/Eko-nadsenci-vytvorili-svetovy-rekord-V-objimani-stromu
.
Univerzální nástroj všeho živého

První poznatky o komunikaci stromů však přinesl už před rokem výzkum publikovaný v časopise Nature Communications. Skupina vědců pod vedením Matthewa Gillihama z australské univerzity města Adelaide ve spolupráci s kolegy z CSIRO institutu v Canbeře, Univerzity Tasmánie, portugalského Gulbenkianova institutu a univerzity amerického státu Maryland přinesla doklady o tom, že stromy v lese komunikují stejnými chemickými a elektrickými signály, jaké jsou známy u savců. Protože ale rostliny nemají nervovou soustavu, využívají k tomu odlišnou metodu.

"Je známo již delší dobu, že rostliny ve stresové situaci, jako je sucho, extrémní teplota či salinita půdy, produkují neurotransmiter GABA (gama-aminomáselnou kyselinu), užívaný živočichy, ale nebylo jasné, zda i u rostlin má signální úlohu," předeslal Gilliham.

"Naše práce ukázala, že GABA má u rostlin stejné poslání - jeho přítomnost vede ke vzniku elektrických signálů, které blokují růst, je-li rostlina v nepříznivém prostředí."

Tým své poznatky získal při experimentech s pšenicí, ječmenem a révou. Rostliny vystavil stresové situaci (kyselé půdě, nadměrné zálivce a intenzívnímu teplu) - a všechny reagovaly stejně.

Závěry australského výzkumu otevírají nové možnosti k vyšlechtění odolnějších odrůd plodin a tím k odvrácení globálního nedostatku potravin. Současně vysvětlují, proč některé léky, vyrobené na rostlinné bázi, účinkují i v humánní medicíně.

 

POSLECH KLASICKÉ A LIDOVÉ HUDBY PŘISPÍVÁ K CELKOVÉMU ZDRAVÍ ČLOVĚKA

31. července 2016 v 18:29 |  různé - k zamyšlení
Hudba je jazyk zvukov, ktorý je neoddeliteľný od prírody. Zvuky majú obrovský vplyv na ľudskú psychiku a organizmus ako celok. Tento vplyv môže byť pozitívnym aj negatívnym, pretože rôzne štýly hudby môžu mať rôzne dopady na fyzické a emocionálne zdravie. Staroveké grécke rukopisy hlásia: Hudobná výchova je najmocnejšia zbraň, pretože rytmus a harmónia prenikajú do najvnútornejších hlbín ľudskej duše.
.

ZAVAŘOVÁNÍ OŘECHOVÝCH JADER

31. července 2016 v 18:05 |  různé - k zamyšlení
.

Suroviny

Jádra vlašských ořechů

Postup přípravy receptu

1. Jádra ořechů řádně vysušíme. Sklenice musí být taky dobře vysušené. Jádra nasypeme do sklenic a zavíčkujeme. Na ořechy by měla být nová víčka, která můžeme příště použít při zavařování různých kompotů.
2. Sklenice dáme do zavařovacího hrnce, nalijeme vodu tak, aby sklenice byly do poloviny ponořené. Sterilujeme 10 minut od bodu varu, jen aby chytlo víčko. Elektrický sporák z 6 přepnout na 4 stupeň.
3. Ořechy vydrží i 2 roky bez újmy na chuti a vůni. Do sklenice 0,7 l se vejde 30-33 dkg jader podle velikosti.

.
zdroj:

 


POTÍŽE SE ZUBY A JEJICH PSYCHOSOMATICKÉ SOUVISLOSTI

31. července 2016 v 17:52 |  zdraví - alternativní metody
Zub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka. Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou.

Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.

Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se o jejich estetický vzhled a udržujeme je již od dětství vštípenými návyky v čistotě. Pokud nějaký zub vybočuje nebo se vyklání, je snaha dostat ho zpět do řady. Pokud nás zub rozbolí, necháme ho opravit, nahradit (nakonec protézou celého chrupu) a většinou to nijak nespojujeme s námi samými - naším životem.
A přesto právě to má velký význam: každý zub, jeho postavení a kondice úzce souvisí s naším světem přání, talentů, pocitů, činů, zklamání atd. Navíc podle čínské medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánech a jsou tak propojeny se vším, co se v těle i duši děje. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje ("podívat se někomu na zoubek") Pojďme se na to podívat podrobněji.

ZDRAVÁ STRAVA ? Syrová zelenina je omyl, tvrdí Milan Calábek

18. července 2016 v 19:28 |  zdraví - alternativní metody
Musíme se naučit nově přemýšlet, setrvání u modelu chemické medicíny je slepá cesta. Chemický lék působí úplně jinak, než to v organismu probíhá, tvrdí zakladatel Univerzity Nové doby, léčitel, šaman, cestovatel Milan Calábek
.
ODKAZ NA VIDEO:
.


LÉČÍTE SE I UZEMNĚNÍM ?

18. července 2016 v 14:44 |  zdraví - alternativní metody
Jsme součástí vesmíru, souhvězdí, galaxií a v první řadě Země a jejího ekosystému. Země tvoří celé naše prostředí. Země uspokojuje všechny naše potřeby. Přijímáme její dary v podobě jídla a vody, které posléze vracíme zpátky jako hnojivo a celý cyklus se neustále opakuje. Propojení se zemí je tak hluboké, že si značnou část ani neuvědomujeme.

Země je domov, země je lék.

Země nás vyživuje i na energetické úrovni. Samotný dotek bosýma nohama o zemi je léčivý. Žijeme izolováni od Země v betonových domech, chodíme v plastových botách a když už se octneme venku, chodíme po asfaltu či kachličkách… jezdíme denně v autech místo procházky domů.

Kdy jste se naposledy dotkli holou kůží země? Nevíte? Tak běžte ven a lehněte si na trávu!


ODEMYKÁNÍ OŘECHŮ A SEMEN

18. července 2016 v 14:12 |  zdraví - alternativní metody
Ořechy a semena v sobě ukrývají velké množství energie, živin a kvalitních esenciálních aminokyselin. Proto jsou velmi oblíbenou položkou ve stravě. Avšak ne všichni ví jak nejlépe využít jejich výživový potenciál. Pojďme spolu odemykat ořechy a semena.
Semena a ořechy odemykáme !
Semena a ořechy obsahují důležité složky pro výživu nervové soustavy. Jejich úkolem v přírodě je dát život nové rostlině či stromu. Než však nastanou vhodné podmínky ke klíčení a růstu nové rostliny, nacházejí se ve stavu kdy jsou jejich informace uzamčené. Dá se říct, že spí a čekají až se díky vyhovujícím podmínkám vzbudí k životu. Pokud chceme využít jejich plný výživový potenciál, musíme je nejprve vzbudit neboli odemknout.
Jak odemknout ořechy a semena k životu?

TRADIČNÍ AJURVÉDSKÁ METODA UŽÍVÁNÍ BYLINEK S LÉČIVÝMI VLASTNOSTMI

16. července 2016 v 19:54 |  zdraví - alternativní metody
Ajurvéda, starověká věda, která je známá a praktikovaná po více než 5000 let, předkládá jednoduché a přirozené metody používání rostlin s léčivými účinky. Jednou z nich je i používání aromatických sušených rostlin ve formě jemného drceného prášku. Touto formou může být podávána většina bylin s léčivými vlastnostmi.
.
..
..
.
Vlastně nám tato metoda není nijak neznámá. Například používání koření při přípravě polévky či jiných jídel představuje právě praktické využití této metody. Vždyť jak často se sami přistihneme při ochutnávání barevných směsí koření, které máme v kuchyni k dispozici? Ať už je to dobře známé koření jako pepř a sůl, anebo aromatická koření jako koriandr, hořčice, paprika, kopr, libeček, petržel, skořice, vanilka, muškátový ořech nebo anýz, nebo jsme třeba uchváceni mátou, bazalkou a šalvějí.

NECHTE VĚCI PROBĚHNOUT

4. června 2016 v 8:13 |  duchovní poznání,sebepoznávání
.
Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám "nedaří" a zkuste k ní přistoupit jinak.


SMÍCHEJTE SŮL S OLIVOVÝM OLEJEM….

29. května 2016 v 8:25 |  zdraví - alternativní metody
.
Je smutnou pravdou, že většina lidí, když je začne něco bolet, sahají hned po lécích z lékárny. Není to dobré proto, že uvedené léky sice na chvíli pomohou, ale vyberou si svou daň v podobě různých vedlejších a obvykle poměrně negativních účinků.
Místo nich užívejte raději některé z mnoha přírodních alternativ proti bolestem, které poskytnou stejný účinek (někdy i lepší) a nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky.

DEN, VE KTERÉM JSTE SE NARODILI - 2. část

10. května 2016 v 18:36 |  různé - k zamyšlení
.
Den narození 16 - PŘÍMOČAROST
Aktivita a ctižádost jedničky s harmonickou, láskyplnou šestkou míří k vlastní zkušenosti sedmičky, přímočaré a originální. Tito lidé si vytvářejí velmi pevné názory a dokážou se ozvat proti netoleranci, diskriminaci a jinému příkoří. Jsou nekonvenční, je v nich trocha exhibicionismu. Smysl pro detail, talent a láska k umění, nepochybný humor jsou vlastnosti, které patří k těmto jedincům. Mohou se angažovat v charitě a různých humanitárních nadacích, vše ve prospěch a pomoc potřebným. Jsou výkonní, zodpovědní a odhodlaní. Dokážou velmi precizně pracovat, což vyžadují i od ostatních. Občas mají tendence se stahovat do soukromí. Dávají přednost partnerům silným a nezávislým. Jsou schopni hluboké lásky, snaží se udržet rovnováhu ve vztahu, ale nebývají přístupni kompromisu, vyžadují osobní prostor. Uplatnění mohou nalézt v umění, sociálních službách, tam, kde se žádá pomoc druhým lidem, spisovatelé, novináři. K negativním rysům povahy šestnáctky patří neústupnost, vnitřní nejistota, bývají mrzutí a nedůtkliví, panovační a příliš extravagantní. Někdy je těžké jim porozumět.
Známé osobnosti narozené 16. dne: Jiří Voskovec, Jaromír Hanzlík, Josef Skupa, Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Dana Batelková, Madonna, Kate Moss, Charlie Chaplin, Stan Laurel, Oscar Wilde

DEN, VE KTERÉM JSTE SE NARODILI – 1. část

10. května 2016 v 18:34 |  různé - k zamyšlení
Každé číslo má svůj magický význam, díky kterému můžete nahlédnout do svého nitra, lépe poznat sami sebe …
.
.
Co pro nás znamená den, ve kterém jsme se narodili - co o nás vypovídá?

Den narození 1 - NEZÁVISLOST
Silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevědomý, touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor. Životní směr je často vede cestami, kde jsou nuceni spoléhat sami na sebe a tím docílit poznání a radosti z dosaženého cíle. Jsou neobyčejně tvůrčí,kreativní. Své záměry usilovně sledují, jsou schopni inspirovat a motivovat ostatní. Nejlépe jim vyhovuje práce, kde mohou uplatnit svoji samostatnost, smysl pro komunikaci (a to i psanou formou), řídící schopnosti. Ke svým blízkým se chovají ochranitelsky a velkoryse, ale vždy si potřebují ponechat prostor. Vždy máme na vybranou, budeme-li uplatňovat slabé či silné stránky své povahy. Negativní 1 se projevuje jako sobecká, egocentrická. Tito lidé jsou zahleděni do sebe, mluví jen o sobě a svých problémech. Dokáží být velmi žárliví, pyšní a panovační.
Známé osobnosti narozené 1. dne: Karel Kachyňa, Daniel Hůlka, Radovan Lukavský, Milan Kundera, Woody Allen, Jimmy Carter, Morgan Freeman, Clark Gable, Květa Fialová, Marta Kubišová, Jaroslava Kretschmerová, Marie Majerová, princezna Diana, Marilyn Monroe, Karen Mulder, Aishwarya Rai

ŘEKNE SE PAMPELIŠKA

10. května 2016 v 16:42 |  zdraví - alternativní metody
.
Duben je na lukách plný žlutých květů krásné a velmi léčivé pampelišky, kterou mnoho lidí používá hlavně na léčbu žlučníku a jater. Tato nenápadná bylinka má však mnoho dalších léčivých účinků a dá se konzumovat na mnoho způsobů. Já vám dnes nabízím domácí recept na nevařený pampeliškový sirup, který si zachovává všechny živiny a dá se velmi dobře použít jako přírodní sladidlo a také pár tipů na další konzumaci a tím pádem i léčení pampeliškou. Listy sbíráme před květem, kořeny na jaře a na podzim, stvoly a úbory květů po dobu květu.

6 ROZDÍLŮ V MYŠLENÍ, KTERÝMI DĚTI PORÁŽEJÍ DOSPĚLÉ

10. května 2016 v 15:55
Kdykoli mi někdo posměšně řekne "Chováš se jako dítě", uctivě poděkuji za kompliment a řeknu si "Kéž by". Svět se totiž mění.
*
*
Kdybychom byli věc - já třeba mobilní telefon, Vy notebook - považovali bychom za samozřejmé, že čím inovovanější verzi představujeme, tím jsme lepší, rozvinutější a propracovanější. U lidí to tak není. Zkušenosti nás sice učí, každý žijeme už x-tý upgrade svého života, ale zjišťujeme, že s novými záplatami naopak ztrácíme přednosti, které jsme měli, a získáváme mnoho nevýhod, které jsme v raném stadiu, dětství, neměli. Jak je to možné? Kde se vzala ta systémová chyba? Kde vytrácíme to, co v budoucnu potřebujeme?
Mark Zuckerberg (29 let, 25 miliard dolarů) a Larry Page (41 let, 29 miliard dolarů) se rozhodli ve svých firmách, ve Facebooku a Googlu, angažovat stále více děti. Mysleli si, že to nebude potřeba. Jenže technologické firmy (tak jako všechny ostatní) potřebují neustále překvapovat, posouvat hranice možného i nemožného, nabízet něco nového až nepředstavitelného, vidět skoro za roh, zaujímat trh a mít náskok. Zjistili, že dospělí páprdové toho nejsou schopni.
Upřímně, co s dospělým? Má více vědomostí, rozhledu a zkušeností než dítě, ale to není žádná zvláštní zásluha, to je nutnost a samozřejmost daná věkem. Každé dítě do toho časem doroste. Naopak málokterý dospělý je schopen nabídnout to, co děti. Než se dostanu k tomu, co, připomenu jeden příklad:

MASÁŽ CHODIDEL

10. května 2016 v 10:48 |  zdraví - alternativní metody
Chodidla - zrcadlo našich orgánů
.
Masáž chodidel před před spaním - budete překvapeni, co dokáže.
V asijských zemích se masážím chodidel věnuje mnohem větší pozornost než u nás. Existují tam dokonce speciální salony, které se zabývají výhradně touto aktivitou.
A dobře vědí, proč to dělají. Masáž chodidel totiž poskytuje vašemu tělu mnoho zdravotních přínosů. Mnoho lidí praktikuje metodu chůze alespoň 5 minut denně naboso. Můžete to nahradit i masáží chodidel před spaním.

Kam dál